For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Melding van inbreuk

Ik, de ondergetekende, verklaar te goeder trouw dat:

• Ik de eigenaar ben van bepaalde intellectuele eigendomsrechten of een tussenpersoon die volledig geautoriseerd
is om ten behoeve van de eigenaar te handelen (“IE eigenaar”);
• Ik te goeder trouw van oordeel ben dat de advertenties hieronder (aangeduid op advertentienummer) objecten
of materialen bevatten die niet geautoriseerd zijn door de IE eigenaar, diens tussenpersoon of de wet en
daarom de rechten van de IE eigenaar schenden;
• Ik Marktplaats.nl en alle aan haar gelieerde ondernemingen vrijwaar voor iedere aanspraak van derden in
verband met het verwijderen van de betreffende advertentie(s); en
• De informatie in deze melding en verklaring waar en correct is.

    Vul onderstaand formulier in
    * zijn verplichte velden

    Neem contact met mij op:
    Top